L.o.a.d.i.n.g

Bạn chưa đăng nhập

Tìm kiếm

Tool SQLDumpSplitter
Ngày viết :05-12-2010
undefined undefined undefined undefinedCách thức: Chương trình sẽ tạo ra 1 file *.sql cấu trúc data (cái này mình sẽ restone đầu tiên) và tạo ra các file chứa dữ liệu (dạng insert)

Bước 1: Chọn file *.sql cần chia nhỏ
Bước 2: Chọn dung lượng file muốn chia nhỏ
Bước 3: Chọn nơi lưu trũ file chia chỏ
Bước 4: Execute

Thế là xong, up từng cái một lên server rồi restone.

Chú ý: chạy file DataStructure.sql đầu tiê nhé

Nguồn: freecodevn
Quay về