L.o.a.d.i.n.g

Bạn chưa đăng nhập

Tìm kiếm

Firebug - Giới thiệu chung và cài đặt
Ngày viết :05-12-2010
Tất nhiên là để có thể sử dụng được Firebug thì bạn phải download và cài đặt Firefox trước tiên.

Sau đó bạn chỉ việc vào đường dẫn này https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843 và bấm vào download để tiến hành install Firebug vào Firefox.
Quay về