L.o.a.d.i.n.g

Bạn chưa đăng nhập

Tìm kiếm

HIỆN CÓ 3 SẢN PHẨM : IBM
Máy chủ
IBM System x 3200m3
Giá bán :43.120.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 06-02-2011
Chi tiết>>
Máy chủ
IBM System DEL
Giá bán :60.609.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 06-02-2011
Chi tiết>>
Máy chủ
IBM System X360
Giá bán :41.203.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 06-02-2011
Chi tiết>>
1