L.o.a.d.i.n.g

Bạn chưa đăng nhập

Tìm kiếm

HIỆN CÓ 5 SẢN PHẨM : SamSung
HDD
Samsung sata
Giá bán :920.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 03-02-2011
Hết hàng
HDD
250GB-Samsung sata 2
Giá bán :760.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 03-02-2011
Chi tiết>>
HDD
320Gb Samsung Sata
Giá bán :870.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 03-02-2011
Chi tiết>>
HDD
500GB Samsung
Giá bán :950.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 03-02-2011
Chi tiết>>
HDD
1Tb Samsung
Giá bán :1.530.000 VNĐ
Ngày cập nhật : 03-02-2011
Chi tiết>>
1